GK Apator SA

322

Miejsce w 2011:
381

Siedziba

Toruń

Przychody ogółem

734 388 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

667 482 tys. zł

Zysk brutto

94 265 tys. zł

Zysk netto

97 899 tys. zł

Zatrudnienie

1 989 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.