Grupa Vectra SA

364

Miejsce w 2011:
384

Branża

media

Siedziba

Gdynia

Przychody ogółem

579 466 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

579 466 tys. zł

Zysk brutto

b.d. tys. zł

Zysk netto

b.d. tys. zł

Zatrudnienie

227 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.