Komsa Polska Sp. z o.o.

421

Siedziba

Wrocław

Przychody ogółem

473 816 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

472 738 tys. zł

Zysk brutto

b.d. tys. zł

Zysk netto

b.d. tys. zł

Zatrudnienie

90 osób

rok obrachunkowy: kwiecień - marzec

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.