Gaspol SA

233

Miejsce w 2011:
209

Branża

paliwa - handel

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

1 073 117 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 060 073 tys. zł

Zysk brutto

28 885 tys. zł

Zysk netto

23 169 tys. zł

Zatrudnienie

433 osoby

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.