Fenice Poland Sp. z o.o.

452

Miejsce w 2011:
447

Siedziba

Bielsko-Biała

Przychody ogółem

436 855 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

429 401 tys. zł

Zysk brutto

49 242 tys. zł

Zysk netto

39 788 tys. zł

Zatrudnienie

424 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.