Cinema City Poland - CC Sp. z o.o. S.K.A.

433

Miejsce w 2011:
414

Branża

kina

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

458 100 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

458 100 tys. zł

Zysk brutto

b.d. tys. zł

Zysk netto

b.d. tys. zł

Zatrudnienie

2 670 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.