GK Organika SA

434

Miejsce w 2011:
449

Siedziba

Malbork

Przychody ogółem

469 484 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

454 052 tys. zł

Zysk brutto

3 136 tys. zł

Zysk netto

1 728 tys. zł

Zatrudnienie

628 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.