Crist SA

252

Miejsce w 2011:
316

Branża

stoczniowa

Siedziba

Gdańsk

Przychody ogółem

962 826 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

956 954 tys. zł

Zysk brutto

15 534 tys. zł

Zysk netto

12 235 tys. zł

Zatrudnienie

48 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.