Rywal-RHC Sp. z o.o.

424

Miejsce w 2011:
460

Siedziba

Toruń

Przychody ogółem

485 814 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

468 796 tys. zł

Zysk brutto

29 652 tys. zł

Zysk netto

23 629 tys. zł

Zatrudnienie

731 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.