Huta Pokój SA

240

Miejsce w 2011:
204

Siedziba

Ruda Śląska

Przychody ogółem

1 053 100 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 024 755 tys. zł

Zysk brutto

12 365 tys. zł

Zysk netto

9 241 tys. zł

Zatrudnienie

474 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.