Karmar SA

448

Miejsce w 2011:
419

Branża

budowlana

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

521 596 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

437 203 tys. zł

Zysk brutto

-37 615 tys. zł

Zysk netto

-37 601 tys. zł

Zatrudnienie

211 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.