Blue Media SA

399

Miejsce w 2011:
427

Branża

informatyczna

Siedziba

Sopot

Przychody ogółem

512 343 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

512 102 tys. zł

Zysk brutto

5 722 tys. zł

Zysk netto

4 619 tys. zł

Zatrudnienie

72 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.