Grupa Pamapol SA

342

Miejsce w 2011:
309

Siedziba

Rusiec

Przychody ogółem

632 160 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

615 638 tys. zł

Zysk brutto

-108 tys. zł

Zysk netto

-862 tys. zł

Zatrudnienie

1 386 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.