John Deere Polska Sp. z o.o.

289

Miejsce w 2011:
350

Siedziba

Tarnowo Podgórne

Przychody ogółem

772 621 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

768 926 tys. zł

Zysk brutto

b.d. tys. zł

Zysk netto

b.d. tys. zł

Zatrudnienie

40 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.