Polski Asfalt Sp. z o.o.

358

Miejsce w 2011:
287

Siedziba

Pruszków

Przychody ogółem

593 288 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

586 669 tys. zł

Zysk brutto

-6 532 tys. zł

Zysk netto

-5 993 tys. zł

Zatrudnienie

173 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.