GK Graal SA

354

Miejsce w 2011:
394

Siedziba

Wejherowo

Przychody ogółem

618 504 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

599 643 tys. zł

Zysk brutto

25 536 tys. zł

Zysk netto

18 092 tys. zł

Zatrudnienie

b.d. osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane , zgodnie z MSSF/MSR , dane wstępne

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.