Neapco Europe Sp. z o.o.

389

Miejsce w 2011:
367

Siedziba

Praszka

Przychody ogółem

546 455 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

532 968 tys. zł

Zysk brutto

14 211 tys. zł

Zysk netto

10 910 tys. zł

Zatrudnienie

777 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.