Elektrownia Połaniec SA - Grupa GDF Suez Energia Polska

129

Miejsce w 2011:
129

Branża

energetyka

Siedziba

Połaniec

Przychody ogółem

2 262 118 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

2 204 313 tys. zł

Zysk brutto

271 952 tys. zł

Zysk netto

218 679 tys. zł

Zatrudnienie

506 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.