Unia Hurtowni Elektrycznych El-Plus Sp. z o.o.

468

Miejsce w 2011:
434

Siedziba

Chorzów

Przychody ogółem

407 758 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

406 774 tys. zł

Zysk brutto

b.d. tys. zł

Zysk netto

b.d. tys. zł

Zatrudnienie

14 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.