Coroplast Sp. z o.o.

362

Miejsce w 2011:
359

Siedziba

Dylaki

Przychody ogółem

598 346 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

583 301 tys. zł

Zysk brutto

58 732 tys. zł

Zysk netto

46 754 tys. zł

Zatrudnienie

3 181 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.