PH Alfa Elektro Sp. z o.o.

450

Miejsce w 2011:
438

Branża

handel hurtowy

Siedziba

Katowice

Przychody ogółem

433 300 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

433 300 tys. zł

Zysk brutto

b.d. tys. zł

Zysk netto

b.d. tys. zł

Zatrudnienie

502 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.