Adampol SA

500

Branża

transportowa

Siedziba

Białystok

Przychody ogółem

363 911 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

359 397 tys. zł

Zysk brutto

22 409 tys. zł

Zysk netto

17 933 tys. zł

Zatrudnienie

380 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.