Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o.

338

Miejsce w 2011:
331

Branża

transportowa

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

669 896 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

628 110 tys. zł

Zysk brutto

6 810 tys. zł

Zysk netto

8 007 tys. zł

Zatrudnienie

2 660 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.