GK PBG SA w upadłości układowej

148

Miejsce w 2011:
63

Branża

budowlana

Siedziba

Wysogotowo

Przychody ogółem

2 354 826 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 839 592 tys. zł

Zysk brutto

-3 683 324 tys. zł

Zysk netto

-3 690 586 tys. zł

Zatrudnienie

4 319 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane , zatrudnienie w etatach , z Rafako SA (pozycja 243 w 2011 r. )

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.