GK Mercor SA

475

Miejsce w 2011:
486

Siedziba

Gdańsk

Przychody ogółem

407 113 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

400 365 tys. zł

Zysk brutto

-34 999 tys. zł

Zysk netto

-43 548 tys. zł

Zatrudnienie

995 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane , dane wstępne

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.