Kirchhoff Polska Sp. z o.o.

285

Miejsce w 2011:
282

Siedziba

Mielec

Przychody ogółem

838 436 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

775 072 tys. zł

Zysk brutto

64 311 tys. zł

Zysk netto

64 311 tys. zł

Zatrudnienie

1 246 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.