FH Kar-Tel Zbigniew Kałuża

230

Miejsce w 2011:
268

Siedziba

Gliwice

Przychody ogółem

1 095 390 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 093 176 tys. zł

Zysk brutto

9 055 tys. zł

Zysk netto

9 055 tys. zł

Zatrudnienie

142 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.