Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o.

313

Miejsce w 2011:
417

Siedziba

Żylice

Przychody ogółem

1 089 063 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

685 178 tys. zł

Zysk brutto

17 505 tys. zł

Zysk netto

17 104 tys. zł

Zatrudnienie

1 099 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.