GK Unibep SA

273

Miejsce w 2011:
253

Branża

budowlana

Siedziba

Bielsk Podlaski

Przychody ogółem

850 409 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

837 821 tys. zł

Zysk brutto

15 400 tys. zł

Zysk netto

16 671 tys. zł

Zatrudnienie

729 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.