MediaCom Warszawa Sp. z o.o.

324

Miejsce w 2011:
306

Branża

media

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

664 607 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

661 489 tys. zł

Zysk brutto

14 600 tys. zł

Zysk netto

11 784 tys. zł

Zatrudnienie

169 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.