GK Black Red White SA

163

Miejsce w 2011:
153

Siedziba

Biłgoraj

Przychody ogółem

1 630 434 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 611 957 tys. zł

Zysk brutto

b.d. tys. zł

Zysk netto

b.d. tys. zł

Zatrudnienie

7 883 osoby

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.