Mercuria Energy Trading Sp. z o.o.

374

Miejsce w 2011:
351

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

566 431 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

565 093 tys. zł

Zysk brutto

1 055 tys. zł

Zysk netto

849 tys. zł

Zatrudnienie

8 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.