Bilfinger Berger Budownictwo SA

268

Miejsce w 2011:
240

Branża

budowlana

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

895 856 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

851 753 tys. zł

Zysk brutto

-56 098 tys. zł

Zysk netto

-46 752 tys. zł

Zatrudnienie

902 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.