Tezet SA

277

Miejsce w 2011:
260

Branża

paliwa - handel

Siedziba

Lublin

Przychody ogółem

829 089 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

824 891 tys. zł

Zysk brutto

b.d. tys. zł

Zysk netto

b.d. tys. zł

Zatrudnienie

33 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.