Grupa Firm Farmutil

144

Miejsce w 2011:
149

Siedziba

Śmiłowo

Przychody ogółem

1 953 031 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 886 765 tys. zł

Zysk brutto

53 990 tys. zł

Zysk netto

45 904 tys. zł

Zatrudnienie

5 674 osoby

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.