Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA

27

Miejsce w 2011:
26

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

7 092 509 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

6 795 820 tys. zł

Zysk brutto

861 954 tys. zł

Zysk netto

709 847 tys. zł

Zatrudnienie

695 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.