GK Tauron Polska Energia SA

6

Miejsce w 2011:
6

Branża

energetyka

Siedziba

Katowice

Przychody ogółem

24 991 464 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

24 741 257 tys. zł

Zysk brutto

1 935 849 tys. zł

Zysk netto

1 541 299 tys. zł

Zatrudnienie

27 281 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.