GK Specjał

41

Miejsce w 2011:
60

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

4 796 743 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

4 761 631 tys. zł

Zysk brutto

3 866 tys. zł

Zysk netto

3 134 tys. zł

Zatrudnienie

3 466 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.