Grupa TZMO SA

116

Miejsce w 2011:
134

Branża

farmaceutyczna

Siedziba

Toruń

Przychody ogółem

2 480 248 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

2 439 186 tys. zł

Zysk brutto

299 730 tys. zł

Zysk netto

236 973 tys. zł

Zatrudnienie

6 296 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.