Henkel Polska Sp. z o.o.

150

Miejsce w 2011:
154

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

1 846 405 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 821 676 tys. zł

Zysk brutto

127 053 tys. zł

Zysk netto

98 123 tys. zł

Zatrudnienie

1 001 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.