ABB Sp. z o.o.

132

Miejsce w 2011:
144

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

2 187 482 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

2 109 145 tys. zł

Zysk brutto

110 837 tys. zł

Zysk netto

87 041 tys. zł

Zatrudnienie

2 875 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.