Grupa Delta Trans

491

Branża

transportowa

Siedziba

Świętochłowice

Przychody ogółem

382 760 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

369 029 tys. zł

Zysk brutto

16 034 tys. zł

Zysk netto

12 709 tys. zł

Zatrudnienie

1 172 osoby

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.