Qumak-Sekom SA

414

Miejsce w 2011:
482

Branża

informatyczna

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

487 793 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

482 150 tys. zł

Zysk brutto

13 467 tys. zł

Zysk netto

10 639 tys. zł

Zatrudnienie

594 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.