Wawel SA

384

Miejsce w 2011:
415

Siedziba

Kraków

Przychody ogółem

562 053 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

555 897 tys. zł

Zysk brutto

82 710 tys. zł

Zysk netto

66 668 tys. zł

Zatrudnienie

818 osób

przeciętne zatrudnienie

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.