Drutex SA

449

Miejsce w 2011:
480

Siedziba

Bytów

Przychody ogółem

438 709 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

436 528 tys. zł

Zysk brutto

58 011 tys. zł

Zysk netto

47 062 tys. zł

Zatrudnienie

1 720 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.