Gdańskie Przeds. Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

492

Branża

ciepłownictwo

Siedziba

Gdańsk

Przychody ogółem

388 134 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

367 766 tys. zł

Zysk brutto

46 214 tys. zł

Zysk netto

38 939 tys. zł

Zatrudnienie

310 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.