Steico Sp. z o.o.

459

Miejsce w 2011:
491

Siedziba

Czarnków

Przychody ogółem

441 659 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

423 315 tys. zł

Zysk brutto

12 774 tys. zł

Zysk netto

10 139 tys. zł

Zatrudnienie

749 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.