Dajar Sp. z o.o.

484

Miejsce w 2011:
472

Branża

handel hurtowy

Siedziba

Koszalin

Przychody ogółem

393 159 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

386 074 tys. zł

Zysk brutto

10 723 tys. zł

Zysk netto

7 883 tys. zł

Zatrudnienie

778 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.