JAS-FBG SA

445

Miejsce w 2011:
457

Branża

logistyczna

Siedziba

Katowice

Przychody ogółem

441 720 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

438 885 tys. zł

Zysk brutto

14 279 tys. zł

Zysk netto

11 074 tys. zł

Zatrudnienie

916 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.