Polcopper Sp. z o.o.

359

Miejsce w 2011:
412

Siedziba

Śmigiel

Przychody ogółem

588 563 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

585 770 tys. zł

Zysk brutto

15 656 tys. zł

Zysk netto

12 552 tys. zł

Zatrudnienie

305 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.